گمرک ۱۵۸ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز کرد

مجموع وصولی ها و واریز به خزانه از سوی گمرک به ۱۵۸ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند