گمرک: ۱۲۱۸ دستگاه خودروی خارجی ترخیص قطعی شد

بر اساس اعلام گمرک ایران، تعداد ۱۲۱۸ دستگاه خودروی سواری خارجی در پنج ماهه از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده و ۱۱۰۵ دستگاه نیز به گمرک اظهار و در جریان تشریفات ترخیص قرار دارد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند