کسب درآمد از رمز ارز مالیات دارد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه کسب درآمد از طریق رمز ارز مالیات دارد گفت: بیش از ۵۰ درصد بودجه جاری کشور توسط درآمدهای مالیاتی محقق می‌شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند