کاهش ۴.۶ درصدی تورم روستایی

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: با اقداماتی که در سال مهار تورم و رشد تولید در دولت انجام شده تورم روستایی ۴.۶ درصد کاهش یافته است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند