چک‌های صیادی و کارت ملی هوشمند غیر قابل جعل هستند

چاپخانه دولتی ایران اکنون متولی چاپ دسته چک و کارت ملی است که به گفته عضو هیات عامل چاپخانه، هم کارت ملی و هم دسته چک به دلیل بالا بودن ضریب امنیتی بالا، غیر قابل جعل هستند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند