چقدر تلفن همراه وارد کشور شد؟

آخرین آمار ارائه شده از واردات گوشی تلفن همراه حکایت از آن دارد که طی ۵ ماهه امسال ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تلفن همراه از طریق رویه تجاری و حدود ۱۴۹ هزار دستگاه در رویه مسافری وارد کشور شده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند