چرا واقعیت وارونه جلوه داده می شود؟

در حالی ادعا شده است که طرح «تأمین مالی و جهش تولید» کانون وکلا را ذیل وزارت اقتصاد قرار خواهد داد اما با این طرح عملاً قرار نیست چنین اتفاقی رخ دهد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند