پیمان سپاری فرش دستباف لغو شد/ ابلاغ میزان قیمت و ارزش مواد اولیه

وزیر صمت با اشاره به ممنوعیت اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان سپاری در خصوص صادرات صنایع دستی، جدول میزان قیمت و ارزش مواد اولیه فرش دستباف را صادر کرد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند