پول صندوق توسعه ملی مستقل از دعاوی دستگاه ها است

عضو هیات عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی گفت: در این بین مشکلات برخی نهادها مانند نیروگاه ها و وزارت نیرو به صندوق منتقل شده و پول صندوق پرداخت نمی شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند