پادشاه عمان به ایران سفر می‌کند

وزیر مالیه عمان گفت: سفر پادشاه عمان به ایران الوقوع است و در این سفر وزرای سرمایه گذاری و انرژی عمان ایشان را همراهی خواهند کرد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند