وزارت صمت خواستار بازنگری در قیمت خودروهای مونتاژی شد

مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت در نامه ای به نائب رئیس شورای رقابت خواستار بازنگری در قیمت خودروهای مونتاژی شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند