وزارت اقتصاد: کسی به دنبال لاپوشانی فساد چای دبش نیست

وزارت اقتصاد اعلام کرد: وزیر اقتصاد به مردم اطمینان داد که پول ارز دریافت شده و بازگشته است اما در عین حال تصریح کرد که حتماً فساد اتفاق افتاده و کسی دنبال لاپوشانی این مساله نیست.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند