واریز سود سهام عدالت متوفیان به حساب وراث از سال آینده

معاون شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: طبق زمان بندی این شرکت، تا پایان سال سهام عدالت متوفیان به وراث آنان تخصیص می‌یابد و اوایل سال آینده سود انباشت شده سنواتی نیز بین وراث تقسیم خواهد شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند