واردات تجهیزات شرکت های اقماری وزارت نفت محدود شد

با لغو بخشنامه سال ۱۳۹۷ ثبت سفارش و تعیین منشا ارز برای واردات همه کالاها و تجهیزات شرکت های اقماری وزارت نفت الزامی شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند