همه بخش ها کسری بودجه دارند/ سیاست های ارزی؛ عامل اصلی ناترازی ها

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ما در همه بخش ها با کسری بودجه مواجهیم، گفت: بیشترین و بزرگترین دلیل ناترازی های ما سیاست های ارزی است. باید در سیاست های ارزی تغییراتی ایجاد کنیم.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند