هدف مولدسازی استفاده بهینه از اموال و دارایی‌های دولت است

خزانه دار کل کشور براستفاده بهینه از اموال و دارایی دستگاه‌ها مهم‌ترین هدف در زمینه مولد سازی است، تاکید کرد وگفت: منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقولی باید صرف تکمیل پروژه‌های عمرانی شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند