هدف از ایجاد مناطق آزاد چیست؟ محرومیت زدایی یا گره گشایی اقتصادی

میزگرد چالش های سرمایه گذاری در مناطق آزاد با محوریت برنامه هفتم توسعه برگزار شد؛ در این میزگرد گفته شد هنوز هدف ایجاد مناطق آزاد اقتصادی برای دولت و مسئولان مشخص نیست.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند