نرخ هر کیلو گندم برای خرید تضمینی ۱۹.۵۰۰ تومان تعیین شد

بر اساس جلسه روز گذشته شورای قیمت گذاری کالاهای اساسی، قیمت هر کیلو گندم ۱۹.۵۰۰ تومان تعیین شد بنابراین نرخ نهایی در مدت یک هفته باید از سوی وزیر جهاد کشاورزی اعلام رسمی شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند