نرخ رشد اقتصادی سال ١٤٠١ منتشر شد

نتایج مذکور حاکی از آن است که در سال ١٤٠١ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ٤.۴- ، گروه صنایع و معادن ۶.۴ و گروه خدمات ٤.٤ درصد نسبت به سال قبل، رشد داشته است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند