نباید برای دولت هزینه تراشی کرد

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر ضرورت رعایت انضباط مالی در همه دستگاه‌ها، گفت: باید در چارچوب منابع موجود تلاش کنیم تا کشور را به نحو مطلوبی اداره کنیم.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند