ناترازی موجود ماحصل سیاست‌های دهه ۹۰ است

وزیر اقتصاد گفت: مسأله ناترازی‌های چندگانه، معلول مجموعه‌ای از سیاست‌هایی است که در دهه ۹۰ موجب تشدید ناترازی‌ها در اقتصاد شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند