میرسلیم: اعتبار اسناد عادی فسادبرانگیز است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: اسناد عادی، دقت اسناد رسمی را نداشته و امکان تقلب در آن وجود دارد، این امر موجب بروز اختلافات فراوان و سوءاستفاده سودجویان می‌شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند