مکاتبه مالیاتی دولت با شورای نگهبان و مجمع تشخیص

وزیر اقتصاد گفت: با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای به ثمر رسیدن لایحه مالیات بر سوداگری مکاتبه کردیم و امیدواریم که هرچه زودتر این قوانین به نتیجه برسد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند