موقوفات آستان قدس در سرخس به دولت منتقل می شود؟

بر اساس مواد ۵ و ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، این مناطق توسط دولت اداره می‌شوند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که در تصویب لایحه منطقه آزاد سرخس این منطقه نیز در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند