مهلت شرکت در مزایده های اموال تملیکی امروز به پایان می رسد

مهلت بازدید از جزئیات کالاهای مندرج در مزایده فوق‌العاده ۵۸۷ و مزایده سراسری ۲۷۵ سازمان اموال تملیکی امروز پایان می‌رسد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند