مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی برای جانبازان تمدید شد

مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو گفت: ثبت نام خودرو برای جانبازان ۷۰ درصد در سامانه یکپارچه فروش خودرو تا فردا تمدید شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند