مهلت ارسال صورت‌حساب الکترونیکی به سامانه مودیان فقط تا پایان تیر

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: مهلت ارسال و ثبت صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادره که از اول آبان سال گذشته تا پایان خرداد ماه بود، یک ماه دیگر یعنی تا ۳۱ تیر ماه سال جاری تمدید شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند