مهاجرت و دوگانه تهدید و فرصت

در نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری مطرح شد: مهاجرت یک موضوع جهانی است، برنامه‌ریزی بلندمدت و قطعی برای بهره‌برداری از مهاجرین یک لازمه انکارناپذیر است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند