منظور: عدم تحقق کامل منابع عمومی در بودجه سنواتی، طبیعی است

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به ادعای همتی، رییس‌کل اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: بر اساس آمار سنوات قبل، سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی در دوران تصدی جنابعالی کاملا مصداق داشته است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند