منظور: در تلاش هستیم تورم را به شرایط مطلوب برگردانیم

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: حداکثر اثر تورمی افزایش یک درصد مالیات به ارزش افزوده ۶ دهم درصد در اقتصاد کشور خواهد بود؛ در عین حال در تلاش هستیم تورم را به شرایط مطلوبی برگردانیم.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند