معافیت مالیاتی تولیدکنندگان لباس‌های باحجاب

مدیرکل دفتر صنایع پوشاک و منسوجات وزارت صنعت، معدن و تجارت از معاف شدن تولیدکنندگان لباس‌های با حجاب از پرداخت مالیات خبر داد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند