مسیر بلوغ شرکت ‎های فناور و مزیت اشتغالزایی

شرکت هایی که با فناوری نوین فعالیت دارند مسیر بلوغ خود را طی کرده و امروز به دنبال افزایش بهره وری هستند؛پس اشتغالزایی در این شرکت ها می تواند جاذبه ای برای تمرکز سیاست گذاری ها به شمار رود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند