مذاکرات سازنده‌ای برای آزادسازی پول‌های ایران انجام شده است

وزیر اقتصاد گفت: مذاکرات بسیار خوب و سازنده‌ای برای آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی انجام شده و به محض پایان مذاکرات از طریق رئیس کل بانک مرکزی اطلاع رسانی می‌شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند