مخالفت مجلس با حذف اعتبار مالیاتی واحدهای دانش بنیان

یک نماینده مجلس به بیان توضیحاتی درباره حذف معافیت‌های مالیاتی از برنامه هفتم توسعه و مخالفت مجلس با حذف اعتبار مالیاتی واحدهای تحقیق و توسعه شرکت‌های دانش بنیان پرداخت.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند