مخالفت با تخصیص اعتبار مازاد جهت ترمیم حقوق کارمندان

سازمان اداری و استخدامی کشور خواستار عدم تخصیص اعتبار مازاد به دستگاه‌های اجرایی جهت تامین اعتبار ترمیم حقوق شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند