مخالفتی با افزایش حداقل حقوق کارکنان نداریم

سید احسان خاندوزی گفت: هیچ مخالفتی با سیاست افزایش حداقل حقوق کارکنان چه در دولت، چه در وزارت کار و چه در هیات دولت وجود ندارد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند