محدودیتی در عرضه نان برای هیچ یک از نانوایان کشور وجود ندارد

وزارت اقتصاد اعلام کرد: کاهش دسترسی نانوایان به آرد یارانه ای صرفا ناشی از عدم فروش نان به مردم و سواستفاده از آرد یارانه ای یا ثبت تراکنش های غیرواقعی و متقلبانه رقم می خورد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند