مجوزهای کاغذی کسب و کار از ابتدای ۱۴۰۳ بی‌اعتبار می‌شوند

یک مقام مسوول تاکید کرد: مجوزها و اسناد کاغذی از ابتدای سال ۱۴۰۳ به هیچ وجه اعتباری نخواهد داشت و تنها با شناسه یکتای صادره از درگاه ملی مجوزها دارای اعتبار هستند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند