متوسط مالیات ماهانه ۲۹۰ هزار تومانی اصناف مشمول تبصره ماده ۱۰۰

رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: متوسط مالیات ماهانه اصناف مشمول تبصره ماده ۱۰۰، ۲۹۰ هزار تومان است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند