متروکه حساب شدن خودروهای متوقف در گمرکات پس از صدور اخطاریه

گمرک ایران در بخشنامه ای اعلام کرد که خودروهای متوقف در گمرکات پس از صدور اخطاریه متروکه حساب می شوند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند