ماهیگیری طلافروشان از آب گل‌آلود/ثبت کد ملی خریداران الزامی است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد هر چند در ظاهر امر اعتراض طلافروشان خطاب به سازمان امور مالیاتی است اما عمده مطالبات آنها مربوط به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت می‌شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند