لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان از کسری قابل توجه دارد

جدول‌های لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، بودجه سال آینده از نظر درآمدی مثل بودجه‌های سنواتی سال‌های گذشته دارای کسری بودجه قابل توجه است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند