قیمت ۴ خودروی سایپا نهایی نشد/ سردرگمی متقاضیان سامانه یکپارچه

بیش از ۲ ماه از مرحله دوم عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو می گذرد اما هنوز قیمت ۴ محصول سایپا که در این سامانه عرضه شده بود، نهایی نشده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند