قربان‌زاده جانشین وزیر اقتصاد شد

حسین قربانزاده ، رئیس سازمان خصوصی‌سازی به عنوان جانشین وزیر اقتصاد منصوب شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند