فروش ۲۲۰۰میلیارد تومان دارایی مازاد دولت در سال ۱۴۰۲

رئیس سازمان خصوصی‌سازی از معرفی ۱۸۰۳ دارایی مازاد دولت به‌ارزش ۱۲۹همت برای فروش به پیمانکاران بزرگ خبر داد و گفت: امسال حدود ۲.۲همت از دارایی‌های مازاد را در فرایند مولدسازی فروختیم.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند