فروش ۱۲۵۰ میلیارد تومان کالای تملیکی در خرداد ماه

معاون سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از فروش ۱۲۵۰ میلیارد تومان کالای تملیکی در خرداد ماه خبر داد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند