فراخوان استخدام رایزن بازرگانی برای اعزام به سایر کشورها + شرایط

سازمان توسعه تجارت برای جذب رایزن بازرگانی در سایر کشورها فراخوان داد و شرایط متقاضیان را اعلام کرد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند