فاصله طبقاتی خانوارهای ایرانی کم شد

طبق اعلام مرکز آمار، در سال ١٤٠١ ضریب جینی (فاصله طبقاتی) خانوارهای کشور ٠,٣٨٧٧ بوده است که در مقایسه با سال قبلش ٠.٠٠٦١ کاهش نشان می دهد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند