عملکرد سال ۱۴۰۱ اینفلوئنسرها برای تعیین مالیات اخذ شد

اطلاعات عملکردی اینفلوئنسرها در رسانه‌های کاربرمحور (مانند اینستاگرام و تلگرام) مربوط به سال ۱۴۰۱ برای تعیین مالیات جمع آوری شد و به زودی مورد بررسی قرار می گیرد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند