علوم شناختی به اندازه صنعت غذا برای سلامت جامعه مهم است

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهوری با تاکید بر نقش رسانه‌ها گفت: در عصری به سر می بریم که ذهن، فکر و شناخت به اندازه صنعت غذا و هوای پاک تاثیرگذار است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند